Kendetegn

Ses først som et lyslilla eller violet hekseæg. Siden fremspringer en 15 til 25 cm høj stok med hætte.
Hætten kegleformet. Først dækket af en slimet olivengrøn sporemasse. Under den er den netrynket og cremefarvet.
Stok bredest mod basis, hvidlig og kamret.
Lugt ubehageligt

Findested på Fanø

Hist og her i Fanøs klitter.

Hvornår på Fanø

Kan ses i september til oktober.

Kordinater