Kendetegn

Hat: 5-15 cm, hvælvet, til udbredt. Gråbrun bund. Mørk, rødmende hathud og kød. Ofte sprukken med koglelignende flager.
Lameller: Hvide og frie. Sporer hvide
Stok: 3-20 cm – hvidlig med løs ring. Delvis kølleformet nederst.
Duft og smag: Mild.

Findested på Fanø

Den trives – og ofte ret talrigt – i næringsrig skov- og agerjord, haver m.v.
På Fanø er den fundet vestlige del af Nordby i en jordhøj (muld), der afgrænser vej og privat have.

Der findes kun få fund fra det østlige Jylland, Fyn og Sjælland. Ikke i Syd-og Vestjylland. På Fanø er den fundet den 11. november 2014.

Hvornår på Fanø

Juli – november.

Naturhistorie

Giftig Rabarberhat kan forveksles med den på Fanø populære og talrige spisesvamp, Stor Kæmpeparasolhat. Denne er noget større end Giftig Rababerhat, som har forholdsvis kortere stok, en rødmende farve og ”koglende” hat.

Som navnet antyder anses den som giftig (selv om nogle svampefolk er af anden mening).

Kulturhistorie

Giftig Rabarberhat blev tidligere kaldt Rabarber parasolhat, men rababerhattene er nu udskilt som selvstændige arter, hvis svampekød altid rødmer.

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Torben Breckling.