Kendetegn

Hatten hvid til grå, 3-6 cm. Høj, 3-7 cm bred. Lameller først hvidlige, dernæst grå og sidst sorte evt. langsomt henflydende.

Findested på Fanø

Vokser på jord i parker, haver, enge og marker

Hvornår på Fanø

Forsommer og efterår

Kulturhistorie

Denne blækhat er en udmærket spisesvamp men næppe hos Fanøfolket, idet den indeholder antabuslignende stoffer der ved indtagelse af alkohol kan give betydelig ubehag.

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Torben Breckling.