Kendetegn

Hat: 2-8 cm, brun, mørk gråbrun, hvælvet til udbredt, ofte blegere med alderen.
Lameller: Udrandede til lidt nedløbende. Tætte, flødefarvede.
Sporer: Hvidlige.
Stok: Oftest lidt længere end hattens bredde. Cylindrisk, ofte lidt knoldet ved basis.
Smag og lugt: svag, behagelig.

Findested på Fanø

Fundet på græs, i sandjord ved Fanø Golfbane og langs Strandvejen ved Fanø Bad.

Hvornår på Fanø

September– december.

Naturhistorie

Almindelig munkehat er ikke truet eller i tilbagegang. Den er ret almindelig i skove, parker og haver på åbent græs, skove, parker og haver. Både på sandet og leret jordbund, i skove, parker, haver

Kulturhistorie

Den anses som spiselig men er ikke noget særligt. Da den samtidig er ret vanskelig at identificere uden mikroskop, frarådes den som spisesvamp.
Generelt skal man aldrig spise svampe man ikke 100% sikker på.

Kordinater