Kendetegn

Hat: 3-8 cm høj, hvælvet til flad evt. nedtrykket. Slimet, brun, randkant gubrun.
Lameller: Kort nedløbende. Lysgule til gule.
Stok: 3-10 cm høj, gul/gulbrun, ofte en svag stram elastiklignende krans under hatten. Slimet nedefter.
Lugt og smag, svag.

Findested på Fanø

Klitplantagen.
I sandjord under fyr.

Hvornår på Fanø

Sent efterår/tidlig vinter.

Naturhistorie

Frost sneglehat er en rigtig vinterbebuder. Den dukker først op når temperaturen er tæt på frysepunktet.

Kulturhistorie

Den er spiselig, men nok uappetitlig på grund af slimlaget, der kan være vanskeligt at fjerne.

Kordinater