Kendetegn

Hat: 2-5 cm bred, rød, hvælvende til flad, først indrullet rand som derefter udbredes, glat men klæbrig i fugtigt vejr.
Lameller: nedløbende og tætte, først hvidlige siden grålige til mørke.
Stok: cylindrisk, tenformet med resterne siddende af det slimede slør (ringzone) som sortfarves af sporene.
Kød: Hvid med rødligt skær nedefra, med sløragtig ring.

Findested på Fanø

Vokser under fyr på sandet jord og altid sammen med Grovporet Rørhat.

Hvornår på Fanø

August til oktober

Naturhistorie

En lille pudsighed: Svampen vokser altid sammen med Grovporet Rørhat og snylter formentligt på denne. Der er et link til Grovporet rørhat længere nede på siden.
Slimslørsvampene har alle lameller men trods dette er de i familie med rørhattene.

Kulturhistorie

Rosenrød slimslør er ret sjælden og bør derfor ikke indsamles selv om den er spiselig. I Holland er den gået tilbage og står opført på rødlisten som sårbar, og i den regionale rødliste fra Slesvig-Holsten er den opført som truet. I Danmark er der endnu ingen tegn på at den skulle være i tilbagegang. eller truet.

Links

Se Grovporet Rørhat .

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Torben Breckling