Kendetegn

Hat 4 – 15 cm høj, først cylindrisk men efterhånden klokkeformet med udstående rand, skællet.
Lameller først hvide men bliver brune, når stokken bliver sort.
Stokken op til 25 cm høj, udvikler sig så den bliver blækagtigt.
Ubetydeligt lugt.

Findested på Fanø

Står ofte i store flokke på velgødet jord, gerne nær beboelse (parker og haver).

Hvornår på Fanø

Hyppigst september-november.

Naturhistorie

Svampen danner ikke mykorrhiza, men lever af nedbrudt materiale.
Når svampen bliver ældre, flyder den hen som sort “blæk,” der indeholder svampen spore.

Kulturhistorie

Det danske navn har svampen fået fordi de hvide skæl på hatten minder om de parykker dommere og andre embedsmænd brugte i gamle dage.
Slægten Blækhat omfatter et halvt hundrede arter, hvoraf langt de fleste ikke har særlig kulinarisk interesse fordi de er små, tyndkødede og henflydende til en blækagtig masse. Denne store, næsten Ludvig Holberg’ske Parykhat derimod, er velsmagende og god som ung. Hos de lidt ældre kan man spise stokken som en lækker og mild asparges.

Der findes undersøgelser som antyder, at Stor Parykhat kan bruges i behandlingen af prostatakræft (http://ict.sagepub.com/content/10/2/148.abstract?rss=1)

Kordinater