Kendetegn

Hat: 3-12 cm bred. Først hvælvet med uregelmæssigt bølget rand, senere mere udbredt. Hvidlig, creme, til beige. Sprækker ved tørke.
Lameller: Hvidlige, smalt tilhæftede / udrandende
Sporer: Hvidlige.
Stok: 2-8 cm. Hvidlig, ofte kraftig, cylindrisk, ofte lidt udvidet ved basis.
Lugt: Kraftig lugt af gammelt mel. Agurk
Smag: (som rå): Mild.

Findested på Fanø

Græs på enge, overdrev, i krat, haver og ved skovbryn.
Vokser ofte i ”hekseringe.”
Vi har kun fundet svampen en enkelt gang på Fanø.

Hvornår på Fanø

April-juni.

Kulturhistorie

Vårmusseron har fra tidernes morgen været en højt skattet spisesvamp og ret givtig, da den sjældent står alene. Er du heldig og finder du den i en ”heksering”, er svampekurven hurtigt fyldt. Måske er Vårmusseron’s kulinariske værdi en smule overvurderet. Blandt svampefolk er der delte meninger om dens gastronomiske, astronomiske højder -men spiselig er den.
Desværre kan den forveksles med Giftig Rødblad, der dog har rødlige sporer og lameller. Den vokser under bøg eller eg og kommer almindeligvis først frem til juli, hvor Vårmusseron slutter sæsonen i juni. MEN OVERLAPNING KAN FOREKOMME.
En anden forvekslingsmulighed på samme årstid er Giftig trævlhat, der som Giftig rødblad også har rødlige sporer/ lameller og som gammel bliver mørk teglrød.