Kendetegn

Lugter af løvstikke og karry.
Har klar mælk.

Findested på Fanø

Fanø Klitplantage under gran, fyr og birk og især på tørvebund

Kulturhistorie

Mosemælkehat kan spises men er ikke særligt velsmagende. Nogle svampekendere fraråder endog at spise den.
Kaldes ofte for maggisvamp p.gr.a. dens lugt.

Kordinater