Kendetegn

Busk med svag tornede og buede grene. Lancetformede grågrønne blade. Violette 1 cm brede blomster, hvor støvbladene rager ud af blomsterne. Orangerøde bær.

Findested på Fanø

Bruges som hæk på Fanø på voldene omkring Fanø haver.

Hvornår på Fanø

Blomstrer juni til august

Naturhistorie

Bukketorn stammer fra Kina.
Den tilhører natskyggefamilien og er således i familie med kartoffel, tobak og tomat

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Søren Vinding juli 2011