Kendetegn

Busk.
Grene fint håret og med harpikskirtler.
Blade kortstilkede og grågrønne. Bredest mod spidsen og spredt tandet mod spidsen.
Har han- og hunrakler

Findested på Fanø

En sjælden busk på Fanø. Derfor vil FanøNatur gerne have meldinger om fundsteder på kontakt@fanonatur.dk.

Hvornår på Fanø

Blomstrer i april – maj.

Naturhistorie

Kan fiksere kvælstof.

Kulturhistorie

Kan bruges til at give smag til alkoholiske drikke. Således fandt man frugtvin smagt til med pors og sødet med honning i Egtvedpigens grav. Pors har også været anvendt i øl-brygning.
Et sagn fra Shetlandsøerne fortæller at de danske vikinger lavede en god pors-øl. Et par danske fanger ville ikke røbe opskriften selv under tortur.

I dag bruges Mose Pors mest som tilsætning til brændevin. Men pors har ogsåværet brugt til garnfarvning, som middel mod rotter og fluer og som lægemiddel f.eks. mod bylder og som fordøjelsesmiddel.

Det har også være almindeligt at anbringe friske skud af Mose Pors i tagskæget for at holde hekse væk til St. Hans, men da vi ikke har så mange Mose Pors buske på Fanø, så må vi vist leve med heksene.

Siden er udarbejdet af: Søren Vinding maj 2014