Kendetegn

Middelstort, ind til 25 m højt træ med grålig stamme.
Bladene grønne, nærmest runde med fint-takket rand. Unge blade er let klæbrige.
Veddet antager en karakteristisk teglstensrød farve, når det kommer i forbindelse med luftens ilt, fx ved fældning.
Rødel har rakler. Hanraklerne er hængende, mens hunraklerne sidder på udstikkende stilke og ved blomstringstiden i marts-april ligner små grønne “kogler”.

Findested på Fanø

Sumpede skovområder og langs bredden af Fanøs små vandløb og vandhuller.

Hvornår på Fanø

Hele året.

Naturhistorie

Efter befrugtningen åbner rødelens “kogler” sig, og i efterårs- og vintermånederne drysser frøene (nødderne) ud. Nødderne er en yndet spise for småfugle, jvf. link herunder.
Rødel vokser i det meste af Europa. Nordgrænsen går gennem Mellemsverige, hvor fætteren Gråel tager over.

Kulturhistorie

Det latinske navn Glutinosa kommer, forid unge blade er fedtede.
Det danske navn, Rødel, kommer fordi veddet bliver rødt, når det saves over.
Rødel bliver ofte brugt som hæk-plante i fugtige områder og når man skal have en hurtigtvoksende hæk.

Links

Grønsisken spiser ellefrø.

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Nick Nyland Marts 2015