Buksebien på Lodsvej – PAS PÅ DEN!

På Fanø har vi en del enlige bier. Hvor mange arter vides ikke? De lever og arbejder alene i modsætning til f.eks. honningbier, som lever i store kolonier med op til 60 000 individer. Nogle enlige bier er jordbier. De laver deres bo i jorden. Få af dem laver deres bo så tæt ved hinanden, at de danner en koloni. Pragtbuksebien på fotoet har i år (måske første gang på Fanø?) dannet en koloni på cykelstien ved Lodsvej. PAS PÅ DEN, når du går, cykler eller kører i bil på Lodsvej.

Pragtbuksebien vælger tit lidt udsatte steder til at grave sit bo. Den har brug for noget sammenpresset jord til at grave i ellers styrter den op til 60 cm lange tunnel med mange sidegange sammen. Løst fanøsand er ikke så velegnet til det. Tager du på Lodsvej om eftermiddagen, kan man se den lille godt og vel 1 cm lange bi grave. Om formiddagen samler den pollen i sine store bukser.

Det indsamlede pollen bliver lavet til en lille klump bibrød. Det placeres i en af boets sidegange sammen med et æg. Så er der mad til en kommende larve. Det er et stort arbejde for bien. Selv om klumpen kun vejer 0,3 gr. tager det en hel dag at samle én klump. Biens arbejde betyder også at blomster bestøves. Pragtbuksebien foretrækker pollen fra gule kurvblomster primært Kongepen, Høstborst og Høgeskæg . Derfor er bukserne ofte gule.

FanøNatur har opdaget bi-kolonien, fordi bekymrede fannikker spurgte om bien var farlig. Det er de ikke. Hunnen kan stikke, men er normalt ganske fredelig. Så tag roligt på Lodsvej for at se de flittige bier, men PAS PÅ DEM!

Se mere om pragtbuksebien på dette link.
Tekst og foto: Søren Vinding