En lidt anderledes gå-tur.

At gå en tur med en sommerfugl er ikke enhver beskåret, men på Fanø er det muligt. Vi er så heldige at have en god bestand af sommerfuglen Vejrandøje, som – ja navnet siger det – elsker af opholde sig langs tørre markveje. Her sidder den og soler sig, men flyver op når man kommer forbi, stryger nogle få meter afsted tæt over jorden for atter at sætte sig til hvile længere fremme af vejen. Og sådan bliver den ved. Så gå roligt fremad. Sommerfuglen viser vej her sidst i juli og august.

Nogen gange bliver den optaget af en artsfælle af modsat køn. Tager man så en pause, kan man blive vidne til sommerfuglenes lidt voldsomme parringsadfærd. Forbipasserende hanner bliver jaget væk. Hunnerne derimod bliver tvunget til jorden, hvor de sætter sig og slår uroligt med vingerne. Hannen kravler hen foran hunnen, basker voldsomt med vingerne, så vingeskæl og støv fyger til alle sider. Hunnen kan blive blæst helt væk, men den bliver, fordi hannens skæl indeholder afrodiserende stoffer. Det hele slutter med hannens overfald på hunnen og en rolig tur i græsset.

Og så kan man jo gå videre.

Om Vejrandøje kan man ellers sige: Den har to generationer i løbet af et år. Her i juli forvandler første generations laver sig til sommerfugle. Det er dem, man kan gå tur med. De lever af nektar fra vejkantens blomster, lægger æg på vejkantens græsser især den høje Hundegræs. Når æggene klækkes, så lever larverne af græs. De når ikke at forpuppe sig, så de overvintrer som larver i vejkantens græs. Man bør derfor ikke slå vejkanterne for meget.
Mere om og flere foto af Vejrandøje? Så klik her.

Tekst: Søren Vinding
Foto: Søren Vinding og Per Alnor Kjær.