Hjejlerne kommer - læs historien om stamgæsten

Lige nu venter vi i FanøNatur spændt på én af Fanøs stamgæster. Det er en Hjejle. Vi håber den er på vej til Fanø sammen med mange andre hjejler. På Fanø hviler de sig og spiser sig fede inden de trækker videre til ynglepladserne i Nordskandinavien og på Island. De følger den østatlantiske træk rute, som så mange andre fugle. På Fanø varsler hjejlerne, at foråret er i gang. På Island kommer hjejlen med sommeren. Sådan har det været i mange år. Og sådan vil det være fremover, især hvis vi ikke får ændret klimaet for meget.

Iblandt hjejlerne er vores Stamgæst-hjejle. FanøNaturs ornitolog, Kim Fischer, har holdt øje med ham i mange år. Kim kigger altid fuglene dybt i øjnene, men holder også øje med deres ben, hvor de er ringmærket. Derfor kan han kende stamgæst-hjejlen, som hver forår og efterår besøger det samme område ved Søren Jessens Sand. Fra samarbejdet i Birdlife ved Kim, at stamgæsten yngler i Nordsverige syd for Sarek Nationalpark. Vinteren tilbringes den i Frankrig eller Spanien.

Stamgæst-hjejlen er en gammel fugl. Den er ringmærket i 2011, så den har været på træk mange gange. Dens erfaringer har vist, at området ved Søren Jessens Sand netop har de forhold, som en hjejle ønsker sig. Det er et godt sted at besøge. Det er det for fuglen og os andre, men tænk på fuglene, når du bevæger dig ud i området.

Hjejler vil gerne trække i lyse nætter. I den Kommende uge er det fuldmåne. Prøv at slutte din dag, med at gå ud og lyt efter hjejlerne, De fløjter på en hel bestemt måde. Du kan høre fløjtet på https://fanonatur.dk/dyr-planter/fugle/vadefugle/hjejle-pluvialis-apricaria-goldregenpfeifer-golden-plover/

Tekst og foto: Søren Vinding.