Mangfoldigheden i Fanøs blomster

I skrivende stund er 10 000 verdensborgere samlet i Montreal i Canada. De er der, fordi FN afholder et COP-møde (Conference of Parties) for at gøre noget ved den biodiversitetskrise, Verden befinder sig i. De mange deltagere er enige om at krisen skal løses, men absolut ikke hvad der skal gøres. Conference rapporten er fuld af firkantede parenteser – efter sigende 900 i alt. De firkantede [  ] bruger man til at markere uenighed. Konferencen slutter den 19. december, så når du læser dette, skulle parenteserne gerne være forsvundet?

Det er tvivlsomt om man på konferencen kommer ind på biodiversiteten på Fanø. På Fanø, ja i hele Vadehavet, står det heller ikke så godt til med mangfoldigheden i naturen (Biodiversiteten). Til forskel for danske kommuner, så er der et stort potentiale på Fanø. Vi har Danmarks højeste score i det naturkvalitetsindeks, som DCE på Århus universitet har lavet. Indekset viser hvilke muligheder truede arter har for at slå sig ned på Fanø. Indekset ses på dette link: https://biodiversitet.nu/naturkapital

Mulighederne for en mangfoldig natur er store på Fanø. Det gælder for os at udnytte dem. Jeg er bekendt med at Fanø kommune har en Naturplan i støbeskeen, og håber, at vi der tager et godt skridt mod at udnytter Fanøs potentiale for en mangfoldig natur. Fanø Kommune skrev under på, at det skulle vi gøre inden 2010. De små skridt, vi har taget, har ikke kunne følge med til at ophæve de skridt, vi har taget den modsatte vej.

Brug julens gåture til en jagt efter Fanøs mangfoldighed. Billedet viser én af Fanøs grenlaver – dem mange bruger i deres juledekorationer. Hvad med at samle grene og kviste med laver i en vase. De kan holde sig uden vand. FanøNatur vil gerne se sådanne buketter. Vi har præmier til buketterne med flest forskellige laver. Lad os se dem lige efter nytår.