Hvordan en naturperle på Fanø forsvinder på 10 år

Dette er historien om Gåsehullerne et meget flot søområde, som nu er forsvundet. Historien fortælles med fotos af Danmarks Naturfredningsforening, som gennem årende har modtaget mange fotos af Gåsehullerne simpelthen fordi det var én af Fanøs virkelig flotte naturperler. Aller sidst efter et udvalg af fotos, som beskriver søernes udvikling, så er der en tekst, som fortæller hvordan det kunne gå så galt.
Fortællingen er delt op i fire afsnit. Teksten til foto kommer frem, når du klikker på billederne.

  • Foto fra 2005, som viser søerne en julidag hvor Vandpileurten står i blomst.
  • Foto af Gråstrubet Lappedykker som havde mange ynglepar i søerne.
  • Fire landskabsfoto taget i 2005, 2011, 2015 og 2020
  • En tekst som fortæller hvorfor det kunne gå så galt.

Omkring 2010 blev der talt 13 Gråstrubede lappedykkere i søerne.
De jagede, dansede og fik kyllinger.
Man satte sig bare på en klittop for at nyde synet af de flotte fugle.

De næste fotos er landskabsbilleder, hvor man kan se forandringen fra søen med den åbne vandoverflade til noget i retning af en tagrørsump.
Klik på billederne, så får du oplysninger om billedet.

Det er for mange turister, som overnatter i sommerhuse uden ordentlig kloak, der ødelægger gåsehullerne

Mange turister og kampen for at få flere på Fanø skaber trængsel på Fanø, viser den sidste tids mange læserindlæg i Ugebladet. Der sættes reklamer om i det frie rum, folk står i kø, uregelmæssig færgedrift og meget mere – alt sammen noget der mærkes over jorden. Dette indlæg om turistpres skal meget kort beskrive situationen under Fanøs overflade.

Ejendomme på Fanø uden kloak.

Mange mennesker på Fanø betyder mange mennesker skal bruge toilet, håndvask og køkkenvask. Det skaber spildevand fuld af affald og afføring, som skal renses. Det betyder ikke så meget i de kloakerede områder på Fanø. De store rensningsanlæg i Esbjerg klare den rensning for os.

Men i områder uden kloak kan det skabe problemer. Sommerhusområder på Fanø er dog fortsat ikke fuldt kloakeret, kan man se på kortet her. Her ledes spildevandet ud i Fanøs natur fra de enkelte huses siveanlæg. En hel del af de siveanlæg renser kun vandet for afføring. Næringssaltene fra nedbrydning af affald og afføring bliver ledt direkte ud i naturen.

Om det skrives i Fanø Kommunes egen rapport fra 2014: ”Naturen i sommerhusområderne kan næsten betragtes som værende et stort rodzoneanlæg til behandling af spildevand. Da flere naturværdier allerede er gået tabt, bør fokus ligge på det tre nævnte områder, så disse naturværdier opretholdes”

Desværre er det i Fanøs tre sorte områder vores turister opholder sig. Den store tilstrømning af turister i de senere år betyder endnu mere dårligt renset spildevand i Fanøs natur. Dette kombineret med at vi bygger større sommerhuse med plads til mange flere gæster over en længere sæson, gør kun problemet større. Den stille udsivning af næringsstoffer til Fanøs nærringsfattige natur betyder at smukke, sårbare naturtyper gror til og forsvinder, hvilket ikke kun er et tab for naturen og de dyr, som er tilknyttet, men også et tab af de naturherligheder vi bryster os af at have. DN Fanø har gennem mange år fotografering i naturen og plante undersøgelser dokumenteret en voldsom naturødelæggelse i Gåsehullerne lige syd for Rindby sommerhusområde. Denne dokumentation kan ses på www.fanonatur.dk.

DN Fanø er bekymret for de bestræbelser, der gøres for at få flere turister til at besøg Fanø, for bestræbelserne for at udvide turismen i skuldersæsonen og for at tillade meget store sommerhuse, hvor der kan bo mange mennesker. Hvis Byrådet og turistbrancen vil den udvikling, så må man hurtigst muligt få kloakeret sommerhusområderne. Meget hurtigere end det nuværende byråd har planer om. Ellers er det meningsløst at tale om bæredygtig turisme.
Med venlig hilsen

Danmarks Naturfredningsforening, Fanø