Åbne øjne fandt en spændende gæst

FanøNatur uddeler priser til personer, som finder sjældne og spændende naturfund på Fanø. I dette tilfælde er det en fugl, en Rosenstær, fundet i haven hos Natascha Rahbæk Eckardt.

Med henblik på at skærpe interessen for at finde spændende ting i naturen og indberette dem til FanøNatur, vil man fremover kunne få en præmie for at godt fund! Det kan være en art eller en begivenhed, som er ud over det sædvanlige. Noget, som andre også gerne vil se og opleve. Et godt fund skal dokumenteres og det må også gerne kunne opleves af andre. FanøNatur har et lille dommerpanel, som beslutter, hvilke fund der kan udløse en præmie.

Rosenstæren er vurderet til at være et spændende naturfund, idet det er første aprilfund for Danmark af denne ret sjældne fugl fra stepperne i Asien, er veldokumenteret og kunne glæde andre, som fik set den.

Det gør det ikke mindre sjovt, at fugle først blev set i Hjerting 24. april, på Fanø 25. – 30. april og så i Gedser 3. maj! Se foto af rosenstæren på de tre lokaliteter herunder.
Det tyder på, at den er på vej tilbage mod sit udbredelsesområde. Det tyder også på, at fuglen har overvintret i Vesteuropa. Sidste år var der usædvanligt mange Rosenstære, som fløj mod vest, og adskillige blev set i Danmark. Visse ungfugle har overvintret i England, et kort tjek på internettet viser fund her i vinter fra Devon, Oxfordshire og Dorset af ungfugle, som er begyndt at fælde, ligesom ”vores” fugl. Det beskrives også fra England, at Rosenstære er glade for mejsekugler. På Fanø er der set ca. 15 fugle, hvoraf en i juni og resten om efteråret.
Tekst: Kim Fischer Foto Natascha Rahbæk Eckardt.