Nye arter i Fanøs natur

Den bærende idé i FanøNatur er, at alle hjælper hinanden med at få gode naturoplevelser på Fanø. Naturen skal oplevet på en sådan måde, at dyr, planter og landskaber ikke tager skade. De skulle gerne få bedre leve betingelse af FanøNaturs arbejde, så kommende generationer også kan opleve Fanøs fantastiske natur. Der er efterhånden rigtig mange, som hjælper med til det. Dette skriv skal handle om nogle af dem og deres nye fund.

Fuglefolket har i år gjort en stor indsats på stranden og Grønningen. Det har betydet stor ynglesucces for vadefugle og terner, men også fund af nye fuglearter på Fanø. Det startede i april med Per Alnor Kjær opdagede langnæbbet sneppeklire på Grønningen. Den er ikke set tidligere på Fanø. Kliren er ynglefugl i Østsibirien og Alaska og set ca. 20 gange i Danmark. Senere spottede Kim Fischer tre stylteløbere – også nye for Fanø. De holder normalt til i det sydlige Europa, men som så meget andet breder de sig nordpå.

Også blandt planterne er der fundet nyt. På parkeringspladsen ved færgen har kommunens gartner Pernille Toft Bak i lang tid gået og passet på orkideen Skov-hullæbe. Den gror sammen med ukrudt, men Pernille har sørget for at dette fredede ukrudt fik lov til at blive stående. I mellemtiden er den fundet 4 andre steder på Fanø. Her i august fandt Hanne Bjørnholt så første gang på Fanø Strand-loppeurt på det ny land ved Søren Jessens Sand. Strand-loppeurt er sjælden. Kun fundet ved Østersøen, men nu er den altså hoppet over Jylland og slået sig ned på Fanø.

Tekst og Foto. Søren Vinding, Hanne Bjørnhart.