Sønderho Gl. Fuglekøje - Nordruten - 4 km

Denne vandrersti er en af Naturstyrelsens afmærkedet ruter (rød/gul), der starter ved parkeringspladsen ved Sønderho Gl. Fuglekøje. Ruten går 2 km nord på til Annedalsbjerg og Albue Fuglekøje og turen tilbage med en flot udsigt over strandegen og Vadehavet.

Vanderruten går via trampesti, skovsti og markvej gennem klithede og Fanø Plantage.

Sønderho Gl. Fuglekøje - Nordruten 4 km