Kendetegn

Brun/orange grundfarve.
Vingefang 27 – 30 mm.
Bagvingen gul med et sort, mørkt brunt felt

Findested på Fanø

Brun kløverugle findes på tørre og fugtige enge samt i klitterne.

Hvornår på Fanø

Flyver fra midt maj – midt juni:
En anden generation i august.

Naturhistorie

Brun kløverugles larver lever på Humlesneglebælg, Lucerne, Rød- og Hvidkløver.

Uglerne er en gruppe blandt natsommerfuglene. De fleste ugler er kraftigt byggede. En typisk ugle har nogle karakteristiske tegninger på forvingerne. Vingerne er taglagt eller holdes fladt over ryggen i hvile. Der er ca. 400 arter i Danmark. Uglerne har et øre på hver side af brystet.  Ørets vigtigste funktion er at registrere ultralydskald fra flagermus, hvilket gør uglerne i stand til at foretage undvigemanøvrer for at undgå at blive ædt.

Kulturhistorie

Kaldes i nogle sommerfuglebøger for Skriftugle

Links

Braune Tageule auf deutch

Siden er udarbejdet af: Søren Vinding juni 2021