Kendetegn

En indtil 70 cm høj plante, som i reglen er grenet og stærk filtet foroven.
Bladene er tilspidset, håret på undersiden, stængelomfattende og svagt takkede.
Blomsterkronerne er 1,5-3,5 cm brede. De sidder på 2 cm lange stilke.
Den har korte udløbere.
Hele planten, især bladene, lugter aromatisk, ved knusning.

 

Findested på Fanø

Den vokser på og i kanten af strandenge. Typiske voksesteder er grøfter og skovbryn ud til strandenge.
Findes på Søren Jessens Sand og Grønningen.

Naturhistorie

Strand-Loppeurt har nordgrænse i Danmark og kendes ikke fra Sverige og de øvrige nordiske lande.
Tiltrækker insekter.
Frø spredes med fnuk som mælkebøtten.
Man kan også fiinde Strand-loppeurt i Himalaya.

Kulturhistorie

Blev brugt mod lopper. Man lage Strand-loppeurt på et bål. Røgen jagede lopperne væk.