Kendetegn

Stiv opretstående grenet eng- og moseplante 20-40 cm høj.
Bladpladerne er fjersnitdelte og krusede.
Blomsterne endestillet, kortstilkede med 2-læbede oftest røde blomster. Overlæben kortere end underlæben.

Findested på Fanø

Sumpede områder med kalk i undergrunden.

Hvornår på Fanø

Blomstrer i Juni – Juli, men de visne planter med frøkapslerne kan ses ind i efteråret.

Naturhistorie

Troldurter er halvparasitter.
De indeholder grønne klorofylkorn og lever delvist af fotosyntesen. Rødderne hæfter sig imidlertid til omkringstående planters rødder og udsuger dem for vand og næringssalte.
Troldurterne er relativt sjældne. Formentlig pga. landbrugets dræning.
Eng-Troldurt ses fortrinsvist i Jylland og på Fyn.
Den er giftig for alle husdyr.

Kulturhistorie

Eng-troldurt har været anvendt mod lus i sengen ligesom de øvrige troldurter (Pediculus=lus). Urten skulle lægges under lagenet.
På Grønland anvendt i kogt tilstand som gemyse til kødretter.

Links

Link til Mose-troldurt

Kordinater