Kendetegn

Det er en 5-15 cm høj urt med en kort opret hovedstængel.
Bladene er fjersnitdelte og fint takkede.
Hos de lyst røde læbeblomster er overlæben tydeligt længere end underlæben. Efter blomstringen er bægeret oppustet.
Blomsterbægerne er 5-kantede, årede kapsler, hvorfra kronbladene vokser frem, og hvor frøene opbevares, til kapslen tørrer ind, og frøene drysser ud. Helt på samme måde som hos Skjaller.

Findested på Fanø

Fugtige områder i klitterne og på hederne.

Hvornår på Fanø

Blomstrer i maj – juni.

Naturhistorie

Troldurter er halvparasitter.
De indeholder grønne klorofylkorn og lever delvist af fotosyntesen. Rødderne hæfter sig imidlertid til omkringstående planters rødder og udsuger dem for vand og næringssalte.
Troldurterne er relativt sjældne. Formentlig pga. landbrugets dræning.
Ret almindelig i Vest- og Nordjylland, men sjælden i det øvrige Danmark.

Den er giftig for alle husdyr.

Kulturhistorie

Lægges den under lagnerne fordriver planten lopper og lus (Pediculus=lus).
Den er giftig for alle husdyr.
Er i kogt tilstand tidligere anvendt i Grønland som gemyse til kødspiser.

Links

Link til Eng-troldurt

Kordinater