Kendetegn

Det er en 5-65 cm høj orkide med en grov hul stængel.
Bladene er stift oprette og har en bådformet spids.
De blegrøde blomster (farven kan variere meget) sidder i et aks med helrandede støtteblade, der er længere end blomsten.
Læben har et mønster med fine prikker og streger. Sidefligene er skarpt tilbagebøjede.

Findested på Fanø

Vokser på fugtige, kalkrige enge. Indtil i år (2017) på Fanø kun ved Sønderho strand, men nu også nord for Fanø bad.

Hvornår på Fanø

Blomstrer i juni – juli.

Kulturhistorie

Kødfarvet Gøgeurt blev fundet på Fanø, da man begyndte at græsse en strandeng fyldt med strandskaller.

Gøgeurterne har fået deres navn, fordi de blomstrer, når gøgen kukker.

Links

Link til en anden af Fanøs gøgeurter, Purpur gøgeurt
Link til en anden af Fanøs gøgeurter, Maj-gøgeurt
Link til en anden af Fanøs gøgeurter, Plettet gøgeurt

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Søren Vinding