Kendetegn

Det er normalt en kraftig og stor plante 10-40 cm høj. På Fanø er den gerne i middelstørrelse sikkert pga. voksestedet.
De brede blade er uplettede, men kan i sjældne tilfælde have små pletter.
Blomsterne er mørk purpur og siddet tæt i et aks. Der kan være over 150 blomster i akset.
I blomsterstanden er der støtteblade. De er tæt savtakkede.
Underlæbens kant er opadbøjet.

Findested på Fanø

Findes få steder på Fanø i de kalkringe klitdale mod vest.

Hvornår på Fanø

Den blomstrer i juni – juli.

Naturhistorie

Purpur-Gøgeurt er en underart af Maj-Gøgeurt.
Den findes kun i Danmark, England og Irland.

Kulturhistorie

Dactylorhiza: Navnet består af to græske ord, daktylos samt rhiza som betyder hhv. finger og rod. Navnet hentyder til rodknoldens håndformede udseende. Purpurella: Sigter til de purpurfarvede blomster. Blev kaldt Bredbladet Kukkerurt tilbage i slutningen af 1700-tallet.

Purpur-Gøgeurt er listet som sjælden på den danske rødliste, men de er ikke truet.
Desuden er den opført som en ansvarsart for Danmark på den danske gulliste 1997.
Det betyder, at en stor del af verdensbestanden af planten findes i Danmark, og at vi derfor har et særligt ansvar for at beskytte den.

Links

Link til en anden af Fanøs gøgeurter, Plettet gøgeurt
Link til en anden af Fanøs gøgeurter, Maj-gøgeurt
Link til en anden af Fanøs gøgeurter, Kødfarvet gøgeurt

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Søren Vinding januar 2021