Kendetegn

Det er et stort insekt på ca 2 cm. Dens antenner er lange.

Farven er rødbrun. Bagerst har den et chokoladebrunt bølget felt. Langs siderne har den sort/hvide kanter.
Øjnene er brune. Antennerne er grå på første led, mern ellers med brune og orange farver.
De 6 ben er mørke inderst. De bagerste ben har en skovlformet fortykning på andet led.

Den flyver med en summende lyd.

Findested på Fanø

Den leveri fyrre- og granskoven på Fanø.
Man opdager for det meste den store og flotte tæge, når vinterfrosten sætter ind. Den søger til husene for at overvintre.
Fyrretægen er en god flyver, så den kommer rundt omkring.

Hvornår på Fanø

Hele året, men ses mest når frosten sætter ind i efteråret.

Naturhistorie

Den lever af fyrretræernes frø, som den udsuger med sin lange snabel.
Den kan forsvare sig ved at udskille en stærk lugt. Derfor kaldes den af nogle “stinktæge”
Fyrretægen lægger sine æg på fyrenåle. Når de klækkes kommer der nymfer, som gennem flere hudskifter udvikler til til den voksnetæge.

Tæge er ikke en skovflåt
For god ordens skyld må det hellere nævnes at en tæge intet har med en ”skovflåt” at gøre, hvilket mange tror. Forskellen på en tæge og en skovflåt er stor.
En skovflåt er en mide, der bl.a. suger blod på os mennesker, og kan smitte med borelia. Skovflåten har 8 ben og tilhører en gruppe af dyr der hedder ”spindlere”. Ligesom edderkopper.
Tæger er en anden insektgruppe. De har 6 ben og suger plantesaft. Tæger kan være utroligt flotte og er harmløse over for os mennesker. Prøv selv at google ”stribetæge”, ”bredtæge” eller ”løvtæge”. Du kender dem måske allerede?

Kulturhistorie

Fyrretægen er hjemmehørende i det vestlig Amerika, hvor de store fyrreskove findes. Den er først fundet i Norditalien i 1999, hvor den menes at være kommet med fyrretræ fra vestamerikanske skove.
Den blev registreret i Danmark 2009 og på Fanø første gang i 2017.
Den er invasiv, men regnes ikke som et problem.

Danske synonymer: Vestlig nåletræs-randtæge; Vestlig nåletræs-frøtæge; Amerikansk nåletræfrøtæge

Kordinater