Kendetegn

Havehumlen er én af de større humlebier med farverne sort, gult og hvid.
Dronningen er omkring 19-22 mm. Arbejdere og hanner har varierende størrelser.
Hovedet er langt og tungen er den længst blandt danske humlebier.
Sort er grundfarven. Halen er hvid, Den har gule bånd forrest og bagerst på forkroppen, samt et gult bånd på 1. bagkropsled.

Findested på Fanø

Findes i haver og parker.

Hvornår på Fanø

Ses fra sidst i marts til først i august.

Kulturhistorie

Selvom humlebien kan finde på at stikke, hvis den føler sig truet, så skal du endelig ikke være bange for den og jage den væk fra din have eller altan – og slet ikke klaske den. Humlebier stikker sjældent, og det er oftest kun, hvis de kommer i en situation, hvor de bliver klemt.

Ændringer i landbrugets valg af afgrøder og dyrkningsformer samt stigende urbanisering har siden ca. 1950erne betydet en kraftig og kontinuert tilbagegang af især de sene langtungede arter som havehumlen. Dete samme er sket andre steder i Europa

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Søren Vinding maj 2023.