Kendetegn

Der er betydelig variation med hensyn til størrelse og farve, men hesteklæg kan beskrives nogenlunde således:
Hunnen er en meget stor blodsugende flue med en kropslængde helt op til 30 mm. Den måler op til 4 cm fra vingespids til vingespids. Det er Europas tungeste flue.
Den har solide ben. Lårene er mørke, og skinnebenene er lyse. Fodleddene har samme farve som lårene.
De to vinger er svagt gullige med lidt mere brunlige kanter på forvingen.
Bagkroppen er mørk med hvide ligesidede trekanter på hvert bagkropled. Trekanterne når ikke helt frem til bogkropledes forkant.
Den brummer højt og dybt, når den flyver.
Hannen ligner hunnen, men er lidt mindre. Dens øjne støder sammen.
Kan nemt forveksles med okseklæg.

Findested på Fanø

Hvor der er heste eller i sumpede områder.

Hvornår på Fanø

Flyver fra midten af juni til begyndelsen af august.

Naturhistorie

Hunnen tiltrækkes af heste og kvæg. Den bider hul på dem og slubrer deres blod, som den skal bruge til at modne sine æg. Hannen lever af nektar.
Det sker, at hesteklæg bider mennesker, hvilket man i så fald ikke er i tvivl om, men som regel letter de igen uden at bide, da de foretrækker blod fra andre pattedyr. De larmer meget under flugten, så man nemt opdager dem.

Kulturhistorie

Ofte bliver hesteklæg meldt ind til FanøNatur som en meget stor flue – 5-6 cm – men så store bliver fluer ikke. Måske overvurderer man størrelsen, når man bliver forskrækket.