Kendetegn

En grøn sortprikket og langbenet græshoppe med lange antenner og en krum læggebrod.
Dens vinger er reduceret, så hverken hun eller han kan flyve.

Hunnens læggebrod, der har givet arten sit navn, er fladtrykt og krummer skarpt opad.

Findested på Fanø

Skovbryn, hegn, krat o.l. solvarme steder, men den holder sig meget skjult.

Hvornår på Fanø

Kan findes fra maj til oktober/november.

Naturhistorie

Krumknivgræshoppen levet af blade fra brombær, brændenælde, eg o.l., men kan spise bladlus og andre mindre insekter.

I modsætning til mange græshopper, så kan både hun og han synge. Hannen synger højest –  hunnen svare med en spæd stemme. På den måde er hun i stand til at tiltrække hannen.
Hunnen lægger i august september sine æg barkrevner og-sprækker på træer og buske. Hun bruges sig knivkrumme læggebrod til at presse æggene ind i revnerne. Æggene overvintrer og klækkes i maj til græshoppe-nymfer, som helt ligner de voksne men ikke er større end myrer. I løbet af nogle måneder skifter de skellet og bliver til voksne krumknivgræshopper. Græshopper skifter deres skelet 7 gange inden de bliver voksne.

Kulturhistorie

Hunnens læggebrod, der har givet arten sit navn, er fladtrykt og krummer skarpt opad.

Krumknivgræshoppen er kommet til Danmark med varmen. Den breder sig nu kraftige i hele landet.

Links

Der hviskes og tiskes i krattet – om krumknivgræshoppen

Siden er udarbejdet af: Søren Vinding september 2021