Kendetegn

Hat og stok ensfarvet ofte gulorange med nedløbende lamelagtige lister, som er forbundet med tværgående årer.
Kødet fast.
Lugt abrikosagtigt

Findested på Fanø

I Fanø Klitplantage på jorden.
Normalt er det svært at få folk til at fortælle om deres kantarelsteder.

Hvornår på Fanø

Findes fra maj til november

Naturhistorie

Gror på Fanø sammen med fyrretræer, som Kantarellen danner mykorrhiza med.

Kulturhistorie

Meget god spisesvamp

Links

Forskel mellem Alm. kantarel og Orangekantarel

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Torben Breckling.