Kendetegn

Gråris er en lav busk med krybende og opstigende grene. Barken er grågrøn og sølvhåret. Bladenes overside er grågrøn og svagt håret, mens undersiden er sølvskinnende af fine, tætsiddende hår. Det giver det grå indtryk, som har givet planten navn. Hanblomsterne har gule støvdragere (se billedet herover). Hunblomsterne er undseelige.

Findested på Fanø

Findes mange steder på Fanø – især på heden og i klitterne.
Kortet herunder er ikke retvisende. Der er gråris overalt på Fanø, men pilen på kortet viser , hvor der er fundet Fanøroser.

Hvornår på Fanø

Blomstrer i april – maj

Naturhistorie

Han- og hunblomsterne sidder på hver sin plante.
Frøene er kun spiringsdygtige nogle få timer.

Fanørosen
På Fanø har vi rigtig mange Gråris. Det er den grå pilebusk, som gror overalt i klitlavningeren. Vi har også en lille galmyg, som lægger sine æg i grårisens skudspidser. Når det sker udvikler Gråris nogle skudspidser, som ser ud som roser. FanøNatur tillader sig at døbe disse skudspidser FANØROSEN.
Mere om Fanørosen ved at klikke her.

Larven af natsommerfuglen hermelinskåbe, kaldet gaffelhalen, lever på gråris.

Links

Gråris i Flora Danica
Fanørosen – en rose i klitternes pilebuske

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Søren Vinding