Da Karl Johan flyttede ind.

FanøNaturs kontor ligger mod vest i Nordby. Derude kan man mærke naturen. Blæsten går frisk gennem Kallesbjergvej, især når den er i det nordvestligste hjørne. Derfor skulle der skabes læ. Vi gjorde det ved at plante en mindre egeskov. Egen blev valgt, fordi den gror udmærket i Fanøs jord, den er et lysåbent træ, og så har egeskovens bund ofte en god svampeflora.

n svamp består af et forgrenet netværk – et mycelium – af aflange celler, som reelt er selve svampen. Myceliet lever typisk skjult i jorden eller i træ. Svampen har et samliv med en levende plante. I vores tilfælde tilbød vi et samliv med egetræer.

Samlivet kalder man mykorrhiza. Her sker en udveksling af stoffer til begge parters fordel. Træet får lettere adgang til vand gennem myceliet og svampen får sukkerstoffer fra planten. Træet trives og svampen har et godt levested.

Nu skulle svampene så bare opdage vores tilbud. Forholdsvis hurtigt kom der nogle, men de var uspiselige. Det var jo vores ”lejlighed”, så målet var spisesvampe. Derfor blev svampeaffaldet fra svampeturene på Fanø lagt ud under egetræerne. I svampeaffaldet kunne der være modne sporer – svampenes ”frø”, som kunne spire.

Efter 27 år med skovdyrkning og svamperester fik vi succes. Karl Johan, en stor rørha,t flyttede ind. Det første år gav to store svampe. I år var vi oppe på syv. Hattene er svampens frugtlegemer, som kan plukkes hvert år. Nede i jorden er svampen. Forstyrre vi ikke, så bliver svampen der.
Se mere om svampen på artiklen om spiselig rørhat
Tekst og foto: Søren Vinding