Den malede dame er på vej til Fanø- en historie om Tidselsommerfuglen

I skrivende stund er sommerfuglen Painted Lady (Den malede dame) som engelskmændene kalder den på vej til Fanø. I Danmark har sommerfuglen knap så malende et navn. Vi kalder den Tidselsommerfugl. Hold godt øje med den, når du er i naturen eller din have. Pludselig kommer de dumpende ned fra himlen i større mængder. I 2019 blev det skønnet af ½ mia sommerfugle kom til Danmark i slutningen af maj. I år er de lidt forsinket.

Tidselsommerfuglen har rejst langt. Helt nede fra tropisk Afrika syd for Sahara – ikke som enkelt sommerfugl, men som en sommerfuglepopulation.  Det har taget 5-6 generationer i et komplekst system for at komme til Fanø. Den voksne tidselsommerfugl har lagt æg, de er blevet klækket til larve, som har spist sig store, forpuppet sig og brudt ud til næste generation på rejsen. Det er en lang rejse, men de har tiden til det.

Mange sommerfugle overvintrer som larve eller æg i Danmark, men tidselsommerfuglen gør ikke. Den flyver om efteråret til bage til tropisk Afrika – nogle nøjes med at bliver i Nordafrika. Denne efterårsrejse på 4000 km er det længste dokumenteret træk af enkeltindivider indenfor insekter. Et stort forskningsprojekt med mange borgere involveret har dokumenteret dette.

Når den malede dame gør sig den ulejlighed at rejse så langt for at komme på besøg på Fanø, så må vi gøre noget, for at hun kan befinde sig godt på øen, for det er som et dronningebesøg. FanøNatur kan hjælpe med det. Se på www.fanonatur.dk.
Link til Fakta om tidselsommerfugl

Tekst og foto: Søren Vinding.

Sådan får du flere sommerfugle i haven

Vil du gerne have flere sommerfugle i din have, i din gård eller på din altan? Så er her et par tips, der kan lokke mange forskellige sommerfugle til:

  • Sørg for mange forskellige blomsterplanter som nektarkilder til voksne sommerfugle. Du kan så eller plante arter fra Fanø, eksempelvis Kællingetand, Judaspenge, Mælkebøtte, StorkenæbBlåhat, Smalbladet timian, Rejnfan, Tøllike .Gul snerreog sødskærm, og gerne med forskellig blomstringstid, så sæsonen bliver lang. Haveplanter som krydderurterasters, blåpude, solhat, lavendel, mynte, sommerfuglebusk, georginer, og tidselkugle er også gode.
  • Lad vilde foderplanter vokse til larverne (ærteblomster, brændenælder, tidsler, korsblomster med flere).
  • Sørg for pladser med læ og sol. Dagsommerfugle foretrækker at suge nektar fra soleksponerede blomster.
  • Undgå insektgifte. Lad edderkopper, svirrefluer, guldøjer, rovmider, mejser og sangfugle regulere dine bladlus, kålorme, stikmyg, trips og andre såkaldte skadelige insekter.
  • Brug så lidt gødning som muligt. Mange af de planter, der er gode for sommerfuglene og deres larver, trives bedst på jord, der ikke er fyldt med næring.