Et liv som sommerfugl

”Jeg har aldrig set så mange larver samlet før” lød det fra Anne Mette, da hun fortalte om sit fund på kanten af en varm sydvendt klitskrænt nær Nordby. Det var Okkergul Pletvinges larver, Anne Mette havde fundet. Læser du dette kan nu få et indtryk af en sommerfugls noget specielle liv på Fanø.

Anne Mettes sommerfuglelarver begyndte deres liv i juni 2021. Her var en Okkergul Pletvinge på jagt efter vejbred planter, hvor hun kunne lægge sine æg. Dem fandt hun på en klitskrænt ganske tæt ved Nordby. Det var et godt sted med lunt sand mellem de mange vejbredplanter, så hun lagde alle sine æg 100 æg i en hob på samme sted. Kort tid efter døde hun godt tilfreds med, at hun havde fundet et sted til de kommende larver med mange foderplanter og et varme mikroklima.

Et liv som larve
Efter et par uger kom larverne ud og begyndte straks at æde små huller i foderplanterne. Samtidig lave larverne i fællesskab et spind hen over værtsplanterne. Det skulle isolere, så det blev varmere i boet og samtidig beskytte mod fjender. Larverne holder i fællesskab temperaturen på 33-34 grader.

De næst 10 måneder lever larverne i dette fællesskab. De æder, æder, æder og flytter spindet til nye værtsplanter. Hen på efteråret, når larverne holder op med at æde,  forstærkes spindet, så det kan klare vinterkulden, sne og regn – ja selv en oversvømmelse. Om foråret når temperaturen bliver over 13 grader, kommer de ud og begynder at æde igen. Det var her Anne Mette fandt dem i april 2022. Resten af april og hen midt i maj æder de, især når temperaturen er høj nok. De skal nemlig være tykke og fede inden de skal forpuppe sig og forvandle sig til en sommerfugl.

Forvandlingen sker midt i maj. Her kommer den flotte Okkergul Pletvinge ud af puppen. Det er den, vi er glade for at se. Det er den vi synes, vi skal passe på. Det er den vi laver vores haver vilde for, men den voksne sommerfugl lever kun godt en uge. I den tid når den at parre sig og få lagt nye æg. Langt det meste af sommerfuglens live går med at æde sig tyk og fed for at kunne klæde sig om til sommerfugl og score . Det sidste klarer den på 7-8 dage.

Tekst og foto april 2022: Søren Vinding.

Læs mere om og se flere fotos af Okkergul pletvinge på dette link.

Okkergul pletvinge. Foto Søren Vinding.