Denne sommerfugl er åben for beskrivelse. Har du lyst til at skrive om arten, er du velkommen. Leksikon skrives efter en bestemt skabelon. Du kan få en skabelon ved at sende en mail til kontakt@fanonatur.dk

Findested på Fanø

Sandrandøje kan findes i næsten alle Fanøs klitområder. Den sidder næsten altid på jorden.

Kordinater