Februar 2021 var sneppefuglense måned på FanøMan så dem overalt, fordi det voldsomme snefald og frosten tvang dem ind til husene

Af Martin Abrahamsson

D. 10. februar 2021 var vi på øen, for at tjekke vores sommerhus, Engdraget 28, og mødte to arter min kone og jeg sjældent har set.

Det startede med en dobbeltbekkasin, som gik og fouragerede på græsset under vores køkkenvindue! Desværre havde jeg kun mobilen ved hånden så billedet blev ikke specielt godt.
Som dreng har jeg set og hørt deres parringsflugt, men aldrig set dem tæt på. Jeg husker særligt en forårsaften, hvor man tydeligt kunne høre den specielle lyd af bekkasinens halefjer højt oppe i luften over et engstykke, og min morfar, der var fra Faldsled på Fyn, udbrød:
” Jamen. Det er jo “mæfowli!”
Det grinede vi sidenhen meget af i familien. Men ligheden med et brægende får var da ganske tydelig. Da jeg blev større, og interessen for fugle blev mere alvorlig, fandt jeg ud af at det var lyden af dobbeltbekkasinens parringsflugt vi havde hørt.

Tilbage til Fanø:
Efter et stykke tid opdagede vi endnu en fugl der gik og borede sit lange næb ned i sneen under et buskads vi har lige der, hvor vi parkerer på grunden. Der er altid urter og især højt græs og herunder kunne fuglen åbenbart finde noget spiseligt.
Det viste sig, at der var to, der gik og søgte efter føde på det samme stykke. Selv med snedækket kunne man nemt overse dem, på grund af fjerdragtens veltilpassede camouflage. Der var nu ingen tvivl om, at det var to skovsnepper.
Efter at have taget en del billeder og et par videooptagelser, fik jeg også lige taget et billede af deres fodspor og mærker, de steder, hvor de havde boret næbbet og det meste af hovedet ned i sneen efter føde.

Vi føler os ret privilegerede at have sommerhus i et område, hvor der åbenbart findes mange specielle arter. Vores grund støder op til en næsten tilvokset klitsø/mose hvor vi efterhånden har observeret en del dyr, som vi ellers ikke ser i det parcelhuskvarter hvor vi bor.
Vi har mødt rådyr, ræv, fasan og selvfølgelig kaniner tæt på på sommerhusgrunden og derudover har vi set mange fugle, som helt klart har tilknytning til de specielle tilgroede klitsøer: vandrikse, grønbenet rørhøne, blishøns, rørdrum, og sidst, men ikke mindst strandtudserne.
Vi har nok efter andres mening en ret tilgroet sommerhusgrund og ikke særlig meget græsplæne. Græsset er også ret langt og bliver kun nødtørftigt slået en – to gange om sommeren, men vi ser det som en bekræftelse på, at vi nok gør det rigtige, ved ikke at være for nidkære med buskrydderen, når vi kan opleve de dyr, jeg her har berettet om, så tæt på.
Vi ved godt at ikke alle ser det på samme måde, men mon ikke de senere års fokus på insektvenlige haver kan være med til at udbrede begejstringen over den vilde natur, lige udenfor terrassen/stuevinduet og dermed bidrage til at man passer på naturen.
Jeg var ihvertfald helt høj resten af dagen over skovsnepperne.
Link til artikel om skovsneppe KLIK HER.
Link til artikel om dobbeltbekkasin KLIK HER.